تهران ، خیابان انقلاب ، فلسطین جنوبی
وحید نظری ، پلاک ۱۷
پشتیبانی 24/7
09399436933
شنبه -4شنبه: 8.00 - 20.00
پنج شنبه - جمعه : 9.00 - 16.00
امیدرضا جلالی

امیدرضا جلالی

بنیان گذار و مدیر عامل
کار از سال1400

مرضیه صادق زاده

هم بنیان گذار و مدیر محتوا
کار از سال 1400

علی اشکباری

هم بنیان گذار و مدیر بخش فنی
کار از سال 1400

حسین زادبر

هم بنیان گذار و مدیر بازاریابی
کار از سال 1400

دکتر بهار شی رویی

سرپرست بخش دارویی
کار از سال 1400

دکتر اصغر محمدزاد

سرپرست بخش R&D
کار از سال 1400

دکتر ناهید امینی

سرپرست بخش پیشگیری
کار از سال 1400

مبینا درسنگی

مدیر داخلی
کار از سال 1400

زینب حسامی

کارشناس R&D
کار از سال 1400

محدثه جاسنگین

کارشناس R&D
از سال 1400